در حال بارگذاری تصویر وحید احمدی

وحید احمدی


کد نظام پزشکی


بندرعباس -

  • شماره تماس
    -
  • بندرعباس -
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، وحید احمدی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد وحید احمدی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر وحید احمدی

وحید احمدیبندرعباس

برای گرفتن نوبت از مطب وحید احمدی ، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد