در حال بارگذاری تصویر نسرین خرمی

نسرین خرمی


کد نظام پزشکی


0 - همدان خیابان حویزه روبروی آموزش تعاونی عالی

  • شماره تماس
    -
  • 0 - همدان خیابان حویزه روبروی آموزش تعاونی عالی
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، نسرین خرمی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد نسرین خرمی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر نسرین خرمی

نسرین خرمی0

برای گرفتن نوبت از مطب نسرین خرمی، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد