در حال بارگذاری تصویر معصومه زاهدی

معصومه زاهدی

کارشناسی علوم تغذیه


کد نظام پزشکی ت-6393


میناب - سه راه بیمارستان ـ ساختمان بزشکان سینا_مطب تغذیه و رژیم درمانی معصومه زاهدی

  • شماره تماس
    09362115710 -
  • میناب - سه راه بیمارستان ـ ساختمان بزشکان سینا_مطب تغذیه و رژیم درمانی معصومه زاهدی
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، معصومه زاهدی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد معصومه زاهدی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر معصومه زاهدی

معصومه زاهدی


کارشناسی علوم تغذیه


میناب

برای گرفتن نوبت از مطب معصومه زاهدی، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد