در حال بارگذاری تصویر سونوگرافی دکترحسینی

سونوگرافی دکترحسینی


کد نظام پزشکی


میناب - میناب

  • شماره تماس
    -
  • میناب - میناب
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، سونوگرافی دکترحسینی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد سونوگرافی دکترحسینی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر سونوگرافی دکترحسینی

سونوگرافی دکترحسینیمیناب

برای گرفتن نوبت از مطب سونوگرافی دکترحسینی ، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد