در حال بارگذاری تصویر سامان فرشید

سامان فرشید


کد نظام پزشکی


0 -

  • شماره تماس
    -
  • 0 -
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، سامان فرشید را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد سامان فرشید رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر سامان فرشید

سامان فرشید0

برای گرفتن نوبت از مطب سامان فرشید، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد