در حال بارگذاری تصویر دکتر میترا رفیعی

دکتر میترا رفیعی


کد نظام پزشکی


بندرعباس -

  • شماره تماس
    -
  • بندرعباس -
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، دکتر میترا رفیعی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد دکتر میترا رفیعی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر دکتر میترا رفیعی

دکتر میترا رفیعیبندرعباس

برای گرفتن نوبت از مطب دکتر میترا رفیعی ، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد