در حال بارگذاری تصویر دکتر مهسا طاولی

دکتر مهسا طاولی

متخصص زنان و زایمان


کد نظام پزشکی


میناب - ساختمان پزشکان سینا

  • شماره تماس
    -
  • میناب - ساختمان پزشکان سینا
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، دکتر مهسا طاولی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد دکتر مهسا طاولی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر دکتر مهسا طاولی

دکتر مهسا طاولی


متخصص زنان و زایمان


میناب

برای گرفتن نوبت از مطب دکتر مهسا طاولی، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد