در حال بارگذاری تصویر دکتر شهریار هاشم زاده

دکتر شهریار هاشم زاده


کد نظام پزشکی


0 - تبریز بلوار نیایش جنب پل پیشقدم کلینک تخصصی وفوق تخصصی سلامت طبقه ۸

  • شماره تماس
    -
  • 0 - تبریز بلوار نیایش جنب پل پیشقدم کلینک تخصصی وفوق تخصصی سلامت طبقه ۸
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، دکتر شهریار هاشم زاده را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد دکتر شهریار هاشم زاده رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر دکتر شهریار هاشم زاده

دکتر شهریار هاشم زاده0

برای گرفتن نوبت از مطب دکتر شهریار هاشم زاده، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد