در حال بارگذاری تصویر دکتر بهنام حسن پور

دکتر بهنام حسن پور


کد نظام پزشکی


0 - میناب، میدان شهدا، جنب بانک ملت، درمانگاه حکیم

  • شماره تماس
    09232571339 -
  • 0 - میناب، میدان شهدا، جنب بانک ملت، درمانگاه حکیم
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، دکتر بهنام حسن پور را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد دکتر بهنام حسن پور رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر دکتر بهنام حسن پور

دکتر بهنام حسن پور0

برای گرفتن نوبت از مطب دکتر بهنام حسن پور، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد