در حال بارگذاری تصویر دکتر بهروز زارعی

دکتر بهروز زارعی


کد نظام پزشکی


0 - میناب، میدان شهدا، مجتمع یاس، درمانگاه شبانه روزی حکیم

  • شماره تماس
    07642225331 -
  • 0 - میناب، میدان شهدا، مجتمع یاس، درمانگاه شبانه روزی حکیم
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، دکتر بهروز زارعی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد دکتر بهروز زارعی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر دکتر بهروز زارعی

دکتر بهروز زارعی0

برای گرفتن نوبت از مطب دکتر بهروز زارعی، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد