در حال بارگذاری تصویر دکتر احمد نگهی

دکتر احمد نگهی

متخصص مغز و اعصاب


کد نظام پزشکی 40005


بندرعباس - خیابان مرادی، چهارراه فاطمیه، روبروی مسجد فاطمیه، ساختمان پزشک

  • شماره تماس
    07632237911 -
  • بندرعباس - خیابان مرادی، چهارراه فاطمیه، روبروی مسجد فاطمیه، ساختمان پزشک
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، دکتر احمد نگهی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد دکتر احمد نگهی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر دکتر احمد نگهی

دکتر احمد نگهی


متخصص مغز و اعصاب


بندرعباس

برای گرفتن نوبت از مطب دکتر احمد نگهی، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد