در حال بارگذاری تصویر دکترسامان فرشید

دکترسامان فرشید


کد نظام پزشکی


0 -

  • شماره تماس
    -
  • 0 -
گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، دکترسامان فرشید را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد دکترسامان فرشید رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر دکترسامان فرشید

دکترسامان فرشید0

برای گرفتن نوبت از مطب دکترسامان فرشید، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد