در حال بارگذاری تصویر دکتر محبوبه نصرالهی

دکتر محبوبه نصرالهی

متخصص زنان و زایمان


کد نظام پزشکی 115173


میناب - کلینیک خلیج فارس

گفته های بیماران
پزشک پرطرفدار
بیش از 97% مراجعین، دکتر محبوبه نصرالهی را پیشنهاد کرده اند.
پزشک خوش برخورد
بیش از 98% مراجعین، از نحوه برخورد دکتر محبوبه نصرالهی رضایت داشته اند.
در حال بارگذاری تصویر دکتر محبوبه نصرالهی

دکتر محبوبه نصرالهی


متخصص زنان و زایمان


میناب

برای گرفتن نوبت از مطب دکتر محبوبه نصرالهی، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید
متاسفانه در حال حاضر نوبت آزاد وجود ندارد