در حال بارگذاری تصویر دکتر هادی طاهری

دکتر هادی طاهری

متخصص داخلی


کد نظام پزشکی 117359


- بندرعباس سه راه پلنگ صورتی ساختمان آرام روبه روی چاپخانه نیما طبقه سوم

  • شماره تماس
    0 - 07632239695
  • - بندرعباس سه راه پلنگ صورتی ساختمان آرام روبه روی چاپخانه نیما طبقه سوم
  • پست الکترونیک
  • اینستاگرام
در حال بارگذاری تصویر دکتر هادی طاهری

دکتر هادی طاهری


متخصص داخلی


نوبت دهی مطب
برای گرفتن نوبت، ابتدا تاریخ سپس ساعت را انتخاب کنید

نوبت های این روز بسته شده اند، لطفا برای روز دیگری نوبت بگیرید.